Surwaalka afrikaanka horay ma u aragtay

No Comments
Surwaal nocan ah waligaa ma aragtay waa model africa laga keenay made in africa ah, surwaalkan waxaa laga xertaa xabadka suunkana  shafka baa lagu xiraa waa surwaal hadda dad badan ay bilaabeen inay qaataan, facebook in badan baad ku arkaysaa haddii aad raadiso, waxaa loo yaqaanaa surwaalka afirkaanka.
Surwaalka afrikaanka horay ma u aragtay
 

back to top