Eeeg sida uu dhulka ugu riday orgi xanaaqsan gabar wadada maraysay

No Comments
anaaqsan gabar wada
Gabar jidka maraysay waxaa u soo baxay orgi lala yaabay sida uu daran yahay markaas ayuu dhalka ku dhfay intuu hardiyay dhulaka ayay  ku dhacday

 

back to top