Naagaha duqa ah iyo romantiga

No Comments
Naagaha duqa ah iyo romantiga
Naag weyn soomaali oo ka hadlayso romatik daawo waxay leedahay romantik waa jiray waageena, waa dreen naag kata ku abuuran oo duruufta ay soo saarayso


back to top