Fashalka maxaa kuu keenaya

No Comments
sida fashalka
Wareega fashalka

Wareega fashalka wuxuu ka bilaabanaa inaad wax samayn wayso taasoo kuu keenayso inaad denbi dareento iyo inaad dareento tabaryari kuwaasoo keenaya markaas inaad ka baqdo mustaqbalka waxaas oo dhan way isku xiran xiran yihiin, waxaan kuu sheegayaa inaad iska ilaaliso inaad wax samayn wayso
تعريف دائرة الفشل بالرسم

back to top