Xanjada naagaha kacsiga u keento waa maxay

No Comments
Xanjada naagaha kacsiga u keento waa maxay
Xanjada ama lubaanta kacsiga dumarka waxaa laga helaa farmashiyadaha waa xanjo caadi ah laakin marka ay haweeneydu calaanjiso waxay dareemaysaa qqo daran cambarkeeda wuxuu bilaabayaa 15 daqiiqo kadib hur iyo balbal wuxuu u baahanayaa in la galiyo wax, waxaa fiican inay xanjada qooq adeegsato 45 daqiiqo ka hor , waxay ku biyabaxaysaa 5 daqiiqo gudahooda, waxaa la sheegay xanjadan inay dhiiga u qolqolinayso xubnaha taranka naagaha.

back to top